ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ «ΠΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 3.13 «Υποδομές στον τομέα του αθλητισμού» ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Π85-30 Τίτλος: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ» Άξονας Προτεραιότητας: 3.13 «Υποδομές στον τομέα του αθλητισμού» Αντικείμενο Πρόσκλησης: Η πρόσκληση αποσκοπεί στην υποβολή προτάσεων για δράσεις συντήρησης και λειτουργικής αναβάθμισης (προμήθειας εξοπλισμού) σχετικών με το κολυμβητήριο Γρεβενών. Ενδεικτικά, εκτός από οικοδομικές εργασίες μπορούν να περιληφθούν πάγκοι, ντουλάπες κλπ για τα αποδυτήρια, αντικατάσταση συστήματος […]

Continue Reading

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ «ΠΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2.11 «Πράσινες πόλεις (αστικές αναπλάσεις, εκσυγχρονισμός στόλου αστικών μεταφορών κλπ)» ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ Δ.Μ., ΣΤΗ ΖΕΠ»ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Π85-29 Τίτλος: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Δ.Μ., ΣΤΗ ΖΕΠ» Άξονας Προτεραιότητας: 2.11 «Πράσινες πόλεις (αστικές αναπλάσεις, εκσυγχρονισμός στόλου αστικών μεταφορών κλπ)» Αντικείμενο Πρόσκλησης: Η πράξη θα αφορά Ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση αίθουσας συνεδριάσεων 2ου ορόφου της ΠΔΜ στη ΖΕΠ. Οι παρεμβάσεις μπορούν να αναφέρονται σε αντικατάσταση κουφωμάτων, θερμο/υγρομονώσεις, εξοπλισμό […]

Continue Reading

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ «ΠΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 4.8 «Οδική ασφάλεια» ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΚΟΠΗ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΥ/ΠΔΜ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2024-2025»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Π85-28 Τίτλος: «ΚΟΠΗ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΥ/ΠΔΜ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2024-2025» Άξονας Προτεραιότητας: 4.8 «Οδική ασφάλεια» Αντικείμενο Πρόσκλησης: Η πρόσκληση αφορά δράσεις που περιλαμβάνουν τις αναγκαίες φυτοτεχνικές εργασίες, οι οποίες απαιτούνται για την διατήρηση των πρανών του Εθνικού Οδικού Δικτύου (ΕΟΔ) αρμοδιότητας της ΔΤΥ (έδρας) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας […]

Continue Reading

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ «ΠΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 3.8 «Ανάπτυξη και Εκσυγχρονισμός Υποδομών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (μετάβαση σε αποκεντρωμένο σύστημα μεγαλύτερων και λιγότερων μονάδων, ενίσχυση ψηφιακών και λοιπών υποδομών, επιμόρφωση εκπαιδευτικών κλπ.)» ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ 3ου ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ – ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Π85-27 Τίτλος: «Ανάπτυξη και Εκσυγχρονισμός Υποδομών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (μετάβαση σε αποκεντρωμένο σύστημα μεγαλύτερων και λιγότερων μονάδων, ενίσχυση ψηφιακών και λοιπών υποδομών, επιμόρφωση εκπαιδευτικών κλπ.)» ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ 3ου ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ – ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ» Άξονας Προτεραιότητας: 3.8 «Ανάπτυξη και Εκσυγχρονισμός Υποδομών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης […]

Continue Reading

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ «ΠΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2.4 «Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων» ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Περισυλλογή, διαχείριση ή/και αποτέφρωση κάθε είδους νεκρών ζώων και κατασχεθέντων οστράκων και λήψη δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από νεκρά βοοειδή και αιγοπρόβατα την περίoδο 2024-2027»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Π85-26 Τίτλος: «Περισυλλογή, διαχείριση ή/και αποτέφρωση κάθε είδους νεκρών ζώων και κατασχεθέντων οστράκων και λήψη δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από νεκρά βοοειδή και αιγοπρόβατα την περίoδο 2024-2027» Άξονας Προτεραιότητας: 2.4 «Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων» Αντικείμενο Πρόσκλησης: Η πρόσκληση αναφέρεται σε Περισυλλογή, διαχείριση, απόρριψη και αποτέφρωση των πτωμάτων νεκρών βοοειδών, αιγών και προβάτων και λήψη δειγμάτων […]

Continue Reading

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ «ΠΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2.4 «Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων» ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2024-2025»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Π85-25 Τίτλος: «ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2024-2025» Άξονας Προτεραιότητας: 2.4 Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων Αντικείμενο Πρόσκλησης: Η πρόσκληση αφορά δράσεις αποχιονισμού για τη διατήρηση του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας καθαρού από χιόνι/πάγο. Στις δράσεις περιλαμβάνονται υπηρεσίες, μισθώσεις μηχανημάτων και προμήθειες. Προϋπολογισμός: 5.000.000,00 € Χωροθέτηση: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ […]

Continue Reading

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ «ΠΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 4.5 «Οδικές υποδομές» ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Κατασκευή τμήματος Κήπος – Καισαρειά της οδού Κοζάνη – Ρύμνιο» (ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Π85-24 Τίτλος: «Κατασκευή τμήματος Κήπος – Καισαρειά της οδού Κοζάνη – Ρύμνιο» Άξονας Προτεραιότητας: 4.5 «Οδικές υποδομές» Αντικείμενο Πρόσκλησης: Η πρόσκληση αποσκοπεί στην υποβολή πρότασης για κατασκευή δύο υποτμημάτων μήκους 5,025 χλμ..Αναλυτικότερα: Το προτεινόμενο έργο θα χωροθετείται επί της οδού Κοζάνης – Ρυμνίου συνολικού μήκους 16,865χλμ., με αφετηρία (Χ.Θ 0+000) τον ισόπεδο κόμβο Κοζάνης-Καρυδίτσας […]

Continue Reading

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ «ΠΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2.9 «Ανάπτυξη υποδομών και προστασία περιβάλλοντος (μικρά φράγματα, αρδευτικά δίκτυα, ύδρευση – αποχέτευση, αντιπλημμυρικά κλπ)» ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Μελέτη για την κατασκευή αρδευτικού δικτύου στην τοπική κοινότητα Αγίου Γεωργίου του Δ. Γρεβενών»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Π85-23 Τίτλος: «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ «ΠΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2.9 «Ανάπτυξη υποδομών και προστασία περιβάλλοντος (μικρά φράγματα, αρδευτικά δίκτυα, ύδρευση – αποχέτευση, αντιπλημμυρικά κλπ)» ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Μελέτη για την κατασκευή αρδευτικού δικτύου στην τοπική κοινότητα Αγίου Γεωργίου του Δ. Γρεβενών» Άξονας Προτεραιότητας: 2.9 «Ανάπτυξη υποδομών και προστασία περιβάλλοντος […]

Continue Reading

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ «ΠΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 4.5 «Οδικές υποδομές» ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Κατασκευή τμήματος Κήπος – Καισαρειά της οδού Κοζάνη – Ρύμνιο»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Π85-17 Τίτλος: «Κατασκευή τμήματος Κήπος – Καισαρειά της οδού Κοζάνη – Ρύμνιο» Άξονας Προτεραιότητας: 4.5 «Οδικές υποδομές» Αντικείμενο Πρόσκλησης: Η πρόσκληση αποσκοπεί στην υποβολή πρότασης για κατασκευή οδικού τμήματος μήκους 3,55 χλμ. από Χ.Θ. 8+700 έως Χ.Θ. 12+250, από τον οικισμό του Κήπου έως τον οικισμό της Καισαρειάς, τμήμα το οποίο είναι αδιάνοικτο, από […]

Continue Reading

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ «ΠΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 4.5 «Οδικές υποδομές» ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Κατασκευή γέφυρας στη θέση Σιούτσα του Τ.Δ Κατακαλής του Δήμου Δεσκάτης»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Π85-16 Τίτλος: « Κατασκευή γέφυρας στη θέση Σιούτσα του Τ.Δ Κατακαλής του Δήμου Δεσκάτης» Άξονας Προτεραιότητας: 4.5 «Οδικές υποδομές» Αντικείμενο Πρόσκλησης: Κατασκευή γέφυρας στη θέση Σιούτσα του Τ.Δ Κατακαλής του Δήμου Δεσκάτης Προϋπολογισμός: 336.800,00 € Χωροθέτηση: ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Δικαιουχος: ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Σχετικά Αρχεία ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Π85-16 (ΑΔΑ: Ψ87Μ7ΛΨ-ΚΛΙ )

Continue Reading