ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ «ΠΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 3.8 «Ανάπτυξη και Εκσυγχρονισμός Υποδομών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (μετάβαση σε αποκεντρωμένο σύστημα μεγαλύτερων και λιγότερων μονάδων, ενίσχυση ψηφιακών και λοιπών υποδομών, επιμόρφωση εκπαιδευτικών κλπ.)» ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ 3ου ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ – ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Π85-27

Τίτλος: «Ανάπτυξη και Εκσυγχρονισμός Υποδομών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (μετάβαση σε αποκεντρωμένο σύστημα μεγαλύτερων και λιγότερων μονάδων, ενίσχυση ψηφιακών και λοιπών υποδομών, επιμόρφωση εκπαιδευτικών κλπ.)» ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ 3ου ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ – ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ»

Άξονας Προτεραιότητας: 3.8 «Ανάπτυξη και Εκσυγχρονισμός Υποδομών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (μετάβαση σε αποκεντρωμένο σύστημα μεγαλύτερων και λιγότερων μονάδων, ενίσχυση ψηφιακών και λοιπών υποδομών, επιμόρφωση εκπαιδευτικών κλπ.)»

Αντικείμενο Πρόσκλησης: Η πρόσκληση αφορά δράση αποπεράτωσης των εσωτερικών διαρρυθμίσεων του 3ου ορόφου του νέου κτιρίου της Σχολής
Αστυφυλάκων Γρεβενών και την προσαρμογή των Η/Μ εγκαταστάσεων στο υπόγειο . Με την ολοκλήρωση του 3ου ορόφου
θα δημιουργηθούν 22 νέοι κοιτώνες καθαρής επιφάνειας 26,00m2 με δύο χώρους WC επιφάνειας 4,68 m2 ο καθένας,
καθώς και λοιποί χώροι εξυπηρέτησης των σπουδαστών. Ο κάθε κοιτώνας θα μπορεί να φιλοξενήσει έως 8 σπουδαστές με
μέγιστο συνολικό αριθμό τους 176.

Προϋπολογισμός: 950.000,00 €

Χωροθέτηση: ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Δικαιουχος:
-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
– ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Σχετικά Αρχεία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Π85-27 (ΑΔΑ: Ρ7ΛΡ7ΛΨ-ΨΧ7 )