ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ «ΠΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 4.5 «Οδικές υποδομές» ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Κατασκευή γέφυρας στη θέση Σιούτσα του Τ.Δ Κατακαλής του Δήμου Δεσκάτης»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Π85-16

Τίτλος: « Κατασκευή γέφυρας στη θέση Σιούτσα του Τ.Δ Κατακαλής του Δήμου Δεσκάτης»

Άξονας Προτεραιότητας: 4.5 «Οδικές υποδομές»

Αντικείμενο Πρόσκλησης: Κατασκευή γέφυρας στη θέση Σιούτσα του Τ.Δ Κατακαλής του Δήμου Δεσκάτης

Προϋπολογισμός: 336.800,00 €

Χωροθέτηση: ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

Δικαιουχος: ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

Σχετικά Αρχεία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Π85-16 (ΑΔΑ: Ψ87Μ7ΛΨ-ΚΛΙ )