ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ «ΠΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 4.8 «Οδική ασφάλεια» ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΚΟΠΗ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΥ/ΠΔΜ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2024-2025»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Π85-28

Τίτλος: «ΚΟΠΗ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΤΥ/ΠΔΜ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2024-2025»

Άξονας Προτεραιότητας: 4.8 «Οδική ασφάλεια»

Αντικείμενο Πρόσκλησης: Η πρόσκληση αφορά δράσεις που περιλαμβάνουν τις αναγκαίες φυτοτεχνικές εργασίες, οι οποίες απαιτούνται για την διατήρηση των πρανών του Εθνικού Οδικού Δικτύου (ΕΟΔ) αρμοδιότητας της ΔΤΥ (έδρας) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σε καλή κατάσταση, προκειμένου να διασφαλίζεται η αναγκαία ορατότητα και κατά το δυνατόν η οδική ασφάλεια επί του ΕΟΔ

Προϋπολογισμός: 250.883,00 €

Χωροθέτηση: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Δικαιουχος: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχετικά Αρχεία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Π85-28 (ΑΔΑ: Ψ7ΝΩ7ΛΨ-ΛΒ5 )