ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ «ΠΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2.9 «Ανάπτυξη υποδομών και προστασία περιβάλλοντος (μικρά φράγματα, αρδευτικά δίκτυα, ύδρευση – αποχέτευση, αντιπλημμυρικά κλπ)» ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Μελέτη για την κατασκευή αρδευτικού δικτύου στην τοπική κοινότητα Αγίου Γεωργίου του Δ. Γρεβενών»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Π85-23

Τίτλος: «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ «ΠΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2.9 «Ανάπτυξη υποδομών και προστασία περιβάλλοντος (μικρά φράγματα, αρδευτικά δίκτυα, ύδρευση – αποχέτευση, αντιπλημμυρικά κλπ)» ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Μελέτη για την κατασκευή αρδευτικού δικτύου στην τοπική κοινότητα Αγίου Γεωργίου του Δ. Γρεβενών»

Άξονας Προτεραιότητας: 2.9 «Ανάπτυξη υποδομών και προστασία περιβάλλοντος (μικρά φράγματα, αρδευτικά δίκτυα, ύδρευση – αποχέτευση, αντιπλημμυρικά κλπ)»

Αντικείμενο Πρόσκλησης: Η πρόσκληση αποσκοπεί στην εκπόνηση μελετών για το αρδευτικό δίκτυο αγροκτήματος Αγ. Γεωργίου, έκτασης τουλάχιστον 1.500,00 στρεμμάτων που θα υδροδοτείται από υφιστάμενο γεώφραγμα Αγ. Γεωργίου.
Οι μελέτες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις προτάσεις της ΤΚ Αγ. Γεωργίου για επανασχεδιασμό του αρδευτικού έργου με μικρότερο μανομετρικό λειτουργίας, προκειμένου να μειωθούν τα έξοδα λειτουργίας και να περιοριστεί η αρδευόμενη έκταση στην χαμηλότερη ζώνη και την άρδευση αρχικά 1500 στρέμματα, με πρόβλεψη για επέκταση του δικτύου σε περίπτωση σύστασης του Τ.Ο.Ε.Β. ανόδου της ζήτησης.

Προϋπολογισμός: 335.000,00 €

Χωροθέτηση: ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Δικαιουχος: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Σχετικά Αρχεία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Π85-23 (ΑΔΑ: 6ΔΕΩ7ΛΨ-ΒΨ1 )