ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ «ΠΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2.11 «Πράσινες πόλεις (αστικές αναπλάσεις, εκσυγχρονισμός στόλου αστικών μεταφορών κλπ)» ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ Δ.Μ., ΣΤΗ ΖΕΠ»ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Π85-29

Τίτλος: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ 2ου ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Δ.Μ., ΣΤΗ ΖΕΠ»

Άξονας Προτεραιότητας: 2.11 «Πράσινες πόλεις (αστικές αναπλάσεις, εκσυγχρονισμός στόλου αστικών μεταφορών κλπ)»

Αντικείμενο Πρόσκλησης: Η πράξη θα αφορά Ενεργειακή και λειτουργική αναβάθμιση αίθουσας συνεδριάσεων 2ου ορόφου της ΠΔΜ στη ΖΕΠ. Οι παρεμβάσεις μπορούν να αναφέρονται σε αντικατάσταση κουφωμάτων, θερμο/υγρομονώσεις, εξοπλισμό αιθουσας συνεδριάσεων κ.α.

Προϋπολογισμός: 218.000,00 €

Χωροθέτηση: ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Δικαιουχος: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σχετικά Αρχεία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Π85-29 (ΑΔΑ: 6ΧΡ97ΛΨ-7ΥΠ )