ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ «ΠΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2.4 «Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων» ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2024-2025»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Π85-25

Τίτλος: «ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2024-2025»

Άξονας Προτεραιότητας: 2.4 Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων

Αντικείμενο Πρόσκλησης: Η πρόσκληση αφορά δράσεις αποχιονισμού για τη διατήρηση του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφέρειας καθαρού από χιόνι/πάγο. Στις δράσεις περιλαμβάνονται υπηρεσίες, μισθώσεις μηχανημάτων και προμήθειες.

Προϋπολογισμός: 5.000.000,00 €

Χωροθέτηση: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Δικαιουχος: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Σχετικά Αρχεία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Π85-22 (ΑΔΑ: 6ΜΩ17ΛΨ-ΥΥΛ )