Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας λογότυπο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΣΤΟ ΟΠΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΣΤΟ ΟΠΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΣΤΟ ΟΠΣ Με την 127740/24-11-2021 (ΦΕΚ Β 5582/2021) απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης και επενδύσεων, εγκρίθηκε το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΠΑ) της Δυτικής Μακεδονίας 2021-2025.

Όλο το άρθρο