Επικοινωνία

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διεύθυνση: Περιοχή ΖΕΠ, Κοζάνη

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΟΥΡΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  (Γενικός Διευθυντής), 24610 52743, e.kourias@pdm.gov.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Αναπλ. Διευθυντής), 24610 52720, i.ioannidis@pdm.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (Προϊστάμενος Τμήματος), 24610 52728, th.theodoropoulos@pdm.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Προϊστάμενος Τμήματος), 24610 52720, i.ioannidis@pdm.gov.gr

ΒΑΜΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 24610 52721, g.vamvas@pdm.gov.gr

ΒΡΑΣΚΟΥ ΕΥΡΥΚΛΕΙΑ, 24610 52723, e.vraskou@pdm.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΝΑ ΙΩΑΝΝΑ, 24610 52731, i.katana@pdm.gov.gr