ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ «ΠΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 3.13 «Υποδομές στον τομέα του αθλητισμού» ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Π85-30

Τίτλος: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ»

Άξονας Προτεραιότητας: 3.13 «Υποδομές στον τομέα του αθλητισμού»

Αντικείμενο Πρόσκλησης: Η πρόσκληση αποσκοπεί στην υποβολή προτάσεων για δράσεις συντήρησης και λειτουργικής αναβάθμισης (προμήθειας εξοπλισμού) σχετικών με το κολυμβητήριο Γρεβενών. Ενδεικτικά, εκτός από οικοδομικές εργασίες μπορούν να περιληφθούν πάγκοι, ντουλάπες κλπ για τα αποδυτήρια, αντικατάσταση συστήματος χλωρίωσης και φίλτρων πισίνας κλπ
Οι δράσεις πρέπει να στοχεύουν στην υγιεινή και ασφάλεια των αθλουμένων και των θεατών.

Προϋπολογισμός: 400.000,00 €

Χωροθέτηση: ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Δικαιουχος: ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Σχετικά Αρχεία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Π85-30 (ΑΔΑ: ΨΛΗΡ7ΛΨ-Μ1Θ )