ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ «ΠΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 4.5 «Οδικές υποδομές» ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Κατασκευή τμήματος Κήπος – Καισαρειά της οδού Κοζάνη – Ρύμνιο» (ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Π85-24

Τίτλος: «Κατασκευή τμήματος Κήπος – Καισαρειά της οδού Κοζάνη – Ρύμνιο»

Άξονας Προτεραιότητας: 4.5 «Οδικές υποδομές»

Αντικείμενο Πρόσκλησης: Η πρόσκληση αποσκοπεί στην υποβολή πρότασης για κατασκευή δύο υποτμημάτων μήκους 5,025 χλμ..Αναλυτικότερα:
Το προτεινόμενο έργο θα χωροθετείται επί της οδού Κοζάνης – Ρυμνίου συνολικού μήκους 16,865χλμ., με αφετηρία (Χ.Θ 0+000) τον ισόπεδο κόμβο Κοζάνης-Καρυδίτσας και πέρας (Χ.Θ 16+865) την αρχή της γέφυρας Ρυμνίου στη Λίμνη Πολυφύτου. Το οδικό αυτό τμήμα είναι στο μεγαλύτερο μήκος του κατασκευασμένο και υπολείπεται η κατασκευή δύο υπο-τμημάτων, συνολικού μήκους 5,025χλμ., έτσι ώστε να ολοκληρωθεί για να καταστεί λειτουργικό. Πιο συγκεκριμένα, τα τμήματα από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 9+940,00 και από Χ.Θ. 13+480 έως Χ.Θ. 15+380 είναι κατασκευασμένα με διατομή 11/13.Το προτεινόμενο έργο θα περιλαμβάνει την κατασκευή των ενδιάμεσων τμημάτων, από Χ.Θ. 9+940 έως Χ.Θ. 13+480, μήκους 3,54 χλμ. και από Χ.Θ. 15+380 έως τη Χ.Θ. 16+865 μήκους 1,485 χλμ. (πέρας του οδικού τμήματος) με διατομή 11/13μ. Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται το σύνολο των εργασιών κατασκευής των δύο ως άνω οδικών υπο-τμημάτων.

Προϋπολογισμός: 12.729.700,00 €

Χωροθέτηση: ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Δικαιουχος: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ

Σχετικά Αρχεία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Π85-24 (ΑΔΑ: ΩΖΝΘ7ΛΨ-5Γ2 )