ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ «ΠΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 4.5 «Οδικές υποδομές» ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Κατασκευή τμήματος Κήπος – Καισαρειά της οδού Κοζάνη – Ρύμνιο»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Π85-17

Τίτλος: «Κατασκευή τμήματος Κήπος – Καισαρειά της οδού Κοζάνη – Ρύμνιο»

Άξονας Προτεραιότητας: 4.5 «Οδικές υποδομές»

Αντικείμενο Πρόσκλησης: Η πρόσκληση αποσκοπεί στην υποβολή πρότασης για κατασκευή οδικού τμήματος μήκους 3,55 χλμ. από Χ.Θ. 8+700 έως Χ.Θ. 12+250, από τον οικισμό του Κήπου έως τον οικισμό της Καισαρειάς, τμήμα το οποίο είναι αδιάνοικτο, από το σύνολο του δρόμου των 15,5 χλμ,.
H κατασκευή αυτού του οδικού τμήματος θα γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε μετά την ολοκλήρωση του, ο οδικός άξονας Κοζάνη-Ρύμνιο-Τριγωνικό να είναι λειτουργικός κυκλοφοριακά και να δώσει προοπτική για την ολοκλήρωση του οδικού άξονα Λάρισα –Κοζάνη-Φλώρινα-Νίκη

Προϋπολογισμός: 10.529.700,00 €

Χωροθέτηση: ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Δικαιουχος: ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ

Σχετικά Αρχεία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Π85-17 (ΑΔΑ: ΨΜ1Α7ΛΨ-1ΡΘ )