ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ «ΠΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 4.5 «Οδικές υποδομές» ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Μελέτη για τη βελτίωση επαρχιακής οδού δικτύου Βυσσινιά-Βιτσίου»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Π85-20

Τίτλος: «Μελέτη για τη βελτίωση επαρχιακής οδού δικτύου Βυσσινιά-Βιτσίου»

Άξονας Προτεραιότητας: 4.5 «Οδικές υποδομές»

Αντικείμενο Πρόσκλησης: Η πρόσκληση αποσκοπεί στην εκπόνηση μελετών της Ε.Ο. 22 στο τμήμα από την γέφυρα πρίν την Βυσινιά έως το χιονοδρομικό κέντρο Βιτσίου συνολικού μήκους 13,00 Km. Θα προβλέπεται: α) η Τοπογραφική Αποτύπωση, β) η Τεχνική μελέτη οδοποιίας για την βελτίωση των γεωμετρικών στοιχείων του υφιστάμενου δρόμου. δηλ. ο δρόμος θα έχει πλάτος 6,5/8,00 m με όλα τα αναγκαία τεχνικά, γ) η γεωλογική – γεωτεχνική μελέτη και δ) η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ε) η Υδραυλική μελέτη και στ) η μελέτη Σήμανσης

Προϋπολογισμός: 310.000,00 €

Χωροθέτηση: ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Δικαιουχος: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Σχετικά Αρχεία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Π85-20 (ΑΔΑ: ΨΥΨ47ΛΨ-24Σ )