ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ «ΠΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 4.5 «Οδικές υποδομές» ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Μελέτες βελτίωσης οδού Νησί – Καρπερό»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Π85-19

Τίτλος: «Μελέτες βελτίωσης οδού Νησί – Καρπερό»

Άξονας Προτεραιότητας: 4.5 «Οδικές υποδομές»

Αντικείμενο Πρόσκλησης: Η πρόσκληση αποσκοπεί στην εκπόνηση μελετών για την βελτίωση της υφιστάμενης οδοποιίας από τον οικισμό Νησί του Δήμου Γρεβενών έως τον οικισμό Καρπερού του Δήμου Δεσκάτης, συνολικού μήκους 10.927,00 μέτρων.
Στις μελέτες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της οδού, η ασφαλτόστρωση της, η κατασκευή ισόπεδων κόμβων, η κατασκευή τεχνικών για την απορροή των όμβριων υδάτων, η τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας καθώς και η σήμανση της οδού

Προϋπολογισμός: 400.000,00 €

Χωροθέτηση: ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Δικαιουχος: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Σχετικά Αρχεία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Π85-19 (ΑΔΑ: 9ΓΠΠ7ΛΨ-840 )