ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ «ΠΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2.9 «Ανάπτυξη υποδομών και προστασία περιβάλλοντος (μικρά φράγματα, αρδευτικά δίκτυα, ύδρευση – αποχέτευση, αντιπλημμυρικά κλπ)» ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Μελέτη για την οριοθέτηση ποταμών Αλιάκμονα και Βενέτικου και των παραποτάμων τους»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Π85-9

Τίτλος: «Μελέτη για την οριοθέτηση ποταμών Αλιάκμονα και Βενέτικου και των παραποτάμων τους»

Άξονας Προτεραιότητας: 2.9 «Ανάπτυξη υποδομών και προστασία περιβάλλοντος (μικρά φράγματα, αρδευτικά δίκτυα, ύδρευση – αποχέτευση, αντιπλημμυρικά κλπ)»

Αντικείμενο Πρόσκλησης: Η πρόσκληση αποσκοπεί στην εκπόνηση μελετών για οριοθέτηση τμήματος του ποταμού Αλιάκμονα και Βενέτικου καθώς και των παραποτάμων τους με σκοπό την μελλοντική αδειοδότηση αμμοληψιών από αυτούς. Με την προτεινόμενη οριοθέτηση θα προσδιοριστούν και οι αντίστοιχες θέσεις αμμοληψιών και δανειοθάλαμων.

Προϋπολογισμός: 80.000,00 €

Χωροθέτηση: ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Δικαιουχος: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Σχετικά Αρχεία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Π85-9 (ΑΔΑ: ΨΘΗΑ7ΛΨ-03Υ )