ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ «ΠΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2.9 «Ανάπτυξη υποδομών και προστασία περιβάλλοντος (μικρά φράγματα, αρδευτικά δίκτυα, ύδρευση – αποχέτευση, αντιπλημμυρικά κλπ)» ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Μελέτη για την επέκταση αρδευτικού δικτύου στην τοπική κοινότητα Δασοχωρίου»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Π85-8

Τίτλος: «Μελέτη για την επέκταση αρδευτικού δικτύου στην τοπική κοινότητα Δασοχωρίου»

Άξονας Προτεραιότητας: 2.9 «Ανάπτυξη υποδομών και προστασία περιβάλλοντος (μικρά φράγματα, αρδευτικά δίκτυα, ύδρευση – αποχέτευση, αντιπλημμυρικά κλπ)»

Αντικείμενο Πρόσκλησης: Η πρόσκληση αποσκοπεί στην εκπόνηση μελετών για επέκταση του υφιστάμενου αρδευτικού Δασοχωρίου σε έκταση 600,00στρεμ. που θα υδροδοτείται από το υφιστάμενο γεώφραγμα Δασοχωρίου, στο οποίο έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες βελτίωσης υπερύψωσης της στέψης του γεωφράγματος και έχει αυξηθεί ο όγκος του ταμιευτήρα

Προϋπολογισμός: 50.000,00 €

Χωροθέτηση: Δήμος Δεσκάτης

Δικαιουχος: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Σχετικά Αρχεία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Π85-8 (ΑΔΑ: Ψ07Λ7ΛΨ-ΠΜΓ )