ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ «ΠΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2.11 «Πράσινες πόλεις (αστικές αναπλάσεις, εκσυγχρονισμός στόλου αστικών μεταφορών κλπ)» ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Μελέτη για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων της Π.Ε.Καστοριάς»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Π85-12

Τίτλος: «Μελέτη για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων της Π.Ε.Καστοριάς»

Άξονας Προτεραιότητας: 2.11 «Πράσινες πόλεις (αστικές αναπλάσεις, εκσυγχρονισμός στόλου αστικών μεταφορών κλπ)»

Αντικείμενο Πρόσκλησης: Η πρόσκληση αποσκοπεί στην υποβολή προτάσεων για ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων της ΠΕ Καστοριάς. Περιλαμβάνει εργασίες μόνωσης, αντικατάστασης κουφωμάτων, εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων, αντικατάσταση λαμπτήρων, εγκατάσταση Α.Π.Ε., κ.α.

Προϋπολογισμός: 90.000,00 €

Χωροθέτηση: Δήμος Καστοριάς

Δικαιουχος: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Σχετικά Αρχεία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Π85-12 (ΑΔΑ: 6ΩΩΩ7ΛΨ-6ΘΜ )