ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ «ΠΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2.11 «Πράσινες πόλεις (αστικές αναπλάσεις, εκσυγχρονισμός στόλου αστικών μεταφορών κλπ)» ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Μελέτη για ενεργειακή αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του λεβητοστασίου για την αντικατάσταση μέσου καύσης (καύσιμο αέριο) του Νοσοκομείου Καστοριάς»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Π85-13

Τίτλος: «Μελέτη για ενεργειακή αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του λεβητοστασίου για την αντικατάσταση μέσου καύσης (καύσιμο αέριο) του Νοσοκομείου Καστοριάς»

Άξονας Προτεραιότητας: 2.11 «Πράσινες πόλεις (αστικές αναπλάσεις, εκσυγχρονισμός στόλου αστικών μεταφορών κλπ)»

Αντικείμενο Πρόσκλησης: Η πρόσκληση αποσκοπεί στην υποβολή προτάσεων μελετών για για ενεργειακή αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του λεβητοστασίου για την αντικατάσταση μέσου καύσης (καύσιμο αέριο) του Νοσοκομείου Καστοριάς

Προϋπολογισμός: 50.000,00 €

Χωροθέτηση: Δήμος Καστοριάς

Δικαιουχος: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Σχετικά Αρχεία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Π85-13 (ΑΔΑ: ΨΧ687ΛΨ-59Α )