ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ «ΠΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 3.13 «Υποδομές στον τομέα του αθλητισμού» ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Συντήρηση – επέκταση αποδυτηρίων και κερκίδων γηπέδου Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα Δήμου Αμυνταίου»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Π85-14

Τίτλος: «Συντήρηση – επέκταση αποδυτηρίων και κερκίδων γηπέδου Τ.Κ. Αγίου Παντελεήμονα Δήμου Αμυνταίου»

Άξονας Προτεραιότητας: 3.13 «Υποδομές στον τομέα του αθλητισμού»

Αντικείμενο Πρόσκλησης:Η πρόσκληση αποσκοπεί στην υποβολή προτάσεων για διαμόρφωση της κτιριακής εγκατάστασης και των κερκίδων (περιβάλλοντας χώρος) επί του ποδοσφαιρικού γηπέδου του Αγίου Παντελεήμονα του Δήμου Αμυνταίου.

Προϋπολογισμός: 78.600,00 €

Χωροθέτηση: Δήμος Αμυνταίου

Δικαιουχος: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Σχετικά Αρχεία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 85-14 (ΑΔΑ: ΨΕΦ97ΛΨ-ΟΘ6)