ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ «ΠΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 4.5 «Οδικές υποδομές» ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Π85-00001

Τίτλος: «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»

Άξονας Προτεραιότητας: 4.5 Οδικές Υποδομές

Αντικείμενο Πρόσκλησης: Βελτίωση οδικών υποδομών για καλύτερη πρόσβαση στις επιχειρήσεις της ΠΕ Καστοριάς

Προϋπολογισμός: 15.400.000,00 €

Χωροθέτηση: ΠΕ Καστοριάς

Δικαιουχοι: Δήμοι ΠΕ Καστοριάς, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Σχετικά Αρχεία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Π85-00001 (ΑΔΑ: ΡΟΡΙ7ΛΨ-ΔΡΖ)

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π85-00001