ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ ΟΠΣ

ΝΕΑ

Εφόσον είστε ήδη χρήστης του ΟΠΣ, για να αποκτήσετε πρόσβαση στο ΠΠΑ Δυτικής Μακεδονίας ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα:
1. Στο logon.ops.gr κάνετε είσοδο με το λογαριασμό του
2. Στην κεντρική οθόνη, πηγαίνετε πάνω δεξιά στο κυκλάκι δίπλα στο όνομα και κάνετε κλικ
3. Επιλέγετε ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ 2014-2020
4. Στη φόρμα που ανοίγει, πηγαίνετε στο Προς Φορείς Διαχείρισης που απευθύνεται η αίτηση και στο κουτί αναζήτησης δεξιά γράφετε 2010103 οπότε εμφανίζεται το ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
5. Τσεκάρετε το κουτάκι αριστερά οπότε το πάνω μέρος της οθόνης (αριστερά) εμφανίζεται το κουμπί ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
6. Αποθηκεύετε το αρχείο pdf και στη συνέχεια ο νομιμος εκπρόσωπος του φορέα υπογράφει τη σελίδα του pdf που απευθύνεται σε εμάς (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) είτε με φυσική υπογραφή είτε με ψηφιακή.
7. Τη σκαναρισμένη ή ψηφιακά υπογεγραμμένη αίτηση την αποστέλλετε στα e-mail d.pa@pdm.gov.gr και th.theodoropoulos@pdm.gov.gr