ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ «ΠΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 3.13 «Υποδομές στον τομέα του αθλητισμού» ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Εξοπλισμός γηπέδων ποδοσφαίρου Δήμου Κοζάνης»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Π85-15

Τίτλος: «Εξοπλισμός γηπέδων ποδοσφαίρου Δήμου Κοζάνης»

Άξονας Προτεραιότητας: 3.13 «Υποδομές στον τομέα του αθλητισμού»

Αντικείμενο Πρόσκλησης: Η πρόσκληση αποσκοπεί στην υποβολή προτάσεων για προμήθεια εξοπλισμού συντήρησης/λειτουργίας των γηπέδων ποδοσφαίρου του Δήμου Κοζάνης

Προϋπολογισμός: 443.475,95 €

Χωροθέτηση: Δήμος Κοζάνης

Δικαιουχος: Δήμος Κοζάνης

Σχετικά Αρχεία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Π85-15 (ΑΔΑ: 9ΗΩ57ΛΨ-4ΩΛ )