ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ «ΠΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2.9 «Ανάπτυξη υποδομών και προστασία περιβάλλοντος (μικρά φράγματα, αρδευτικά δίκτυα, ύδρευση – αποχέτευση, αντιπλημμυρικά κλπ)» ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Μελέτες για την κατασκευή NET METERING στο αρδευτικό δίκτυο της τοπικής κοινότητας Αγάπης»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Π85-7

Τίτλος: «Μελέτες για την κατασκευή NET METERING στο αρδευτικό δίκτυο της τοπικής κοινότητας Αγάπης»

Άξονας Προτεραιότητας: 2.9 «Ανάπτυξη υποδομών και προστασία περιβάλλοντος (μικρά φράγματα, αρδευτικά δίκτυα, ύδρευση – αποχέτευση, αντιπλημμυρικά κλπ)»

Αντικείμενο Πρόσκλησης: Η πρόσκληση αποσκοπεί στην εκπόνηση μελετών για κατασκευή NET METERING στο αρδευτικό δίκτυο της τοπικής κοινότητας Αγάπης.
Στις μελέτες θα περιλαμβάνονται η χωροθέτηση στην βέλτιστη θέση και η προμήθεια και εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος καθώς και των συνοδών έργων του στο υφιστάμενο αρδευτικό δίκτυο της Τ.Κ. Αγάπης.

Προϋπολογισμός: 35.000,00 €

Χωροθέτηση: Δήμος Γρεβενών

Δικαιουχος: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Σχετικά Αρχεία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Π85-7 (ΑΔΑ: 6Τ8Η7ΛΨ-ΡΕΦ )