Ένταξη της Πράξης «ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΔΤΥ ΕΔΡΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2023-2024» με Κωδικό ΟΠΣ 5210547 στο «ΠΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-2025»

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΔΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 69ΩΦ7ΛΨ-ΥΞΣ