ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ «ΠΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 1.6 «Δημόσια διοίκηση και ψηφιοποίηση (ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις, ηλεκτρονική ένταξη, ηλεκτρονική μάθηση, κλπ)» ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Δράσεις ανοιχτής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ψηφιακής ωριμότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Π85-2

Τίτλος: «Δράσεις ανοιχτής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ψηφιακής ωριμότητας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας»

Άξονας Προτεραιότητας: 1.6 «Δημόσια διοίκηση και ψηφιοποίηση (ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις, ηλεκτρονική ένταξη, ηλεκτρονική μάθηση, κλπ)»

Αντικείμενο Πρόσκλησης: Η πρόσκληση αποσκοπεί στην ανάπτυξη νέων εφαρμογών και αναβάθμιση παλαιοτέρων εφαρμογών, ψηφιοποίηση εγγράφων, προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού του φορέα Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Προϋπολογισμός: 25.187,20 €

Χωροθέτηση: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Δικαιουχος: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Σχετικά Αρχεία

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Π85-2 (ΑΔΑ: 6Κ587ΛΨ-ΑΜ1 )

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Π85-2)