Ένταξη της Πράξης «ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023-2024 ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5214490 στο «ΠΠΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-2025»

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΔΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: ΩΧΜΚ7ΛΨ-ΔΜΧ