Επικοινωνία

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διεύθυνση: Περιοχή ΖΕΠ, Κοζάνη

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΟΥΡΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

(Γενικός Διευθυντής)

24610 52743 e.kourias@pdm.gov.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΚΟΒΕΔΑΡΟΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ

(Διευθυντής)

24610 52727 x.govedaros@pdm.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

(Προϊστάμενος Τμήματος)

24610 52728 th.theodoropoulos@pdm.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

(Προϊστάμενος Τμήματος)

24610 52720 i.ioannidis@pdm.gov.gr
ΒΑΜΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 24610 52721 g.vamvas@pdm.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΠΑΠΑΣΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 24610 52719 n.papaspanos@pdm.gov.gr